Stretta ile Endoskopik Reflü Tedavisi - Reflü - Medical Park Reflü Kliniği

Stretta ile Endoskopik Reflü Tedavisi

stretta

Bu yöntem endoskopik reflü tedavi yöntemidir. işlemde kısa süreli bir sedasyon sağlanarak ağrısız işlem olarak yapılmaktadır.Tek kullanımlık, üzerinde iğne kateterler olan fleksibl Stretta kateteri ve bir kontrol modülü kullanılır. Radyofrekans enerjisiyle alt özofageal sfinkter (AÖS) kas tabakasında termal lezyon oluşturulur. Kateter yutturularak gastroözofageal bileşkeye indirilir, üzerindeki balon şişirilerek, balonun çevresine yerleştirilmiş basketin üzerindeki iğne elektrotların dokuya batması sağlanır Dışarıda bulunan kontrol ünitesi ile radyofrekans enerjisi dozu ayarlanır. Lezyon iyileştiğinde AÖS’nin bariyer fonksiyonu düzelir .% 90’ın üzerinde hasta memnuniyeti sağlamaktadır. İşlemin yan etki oranı % 1 altındadır.

Ortalama işlem süresi 40 dakika olup, işlemi takiben hastalar hastanede yatırılmadan 2 saat müşahade altında tutularak taburcu edilmektedir. Bu işlem 18 yaş altında ve 60 yaş üzerinde olanlara, gebelere, 3 cm üzerinde mide fıtığı olanlara, 2-3 ve 4. Derece yemek borusunda asite bağlı yaraları olanlara stretta tedavisi uygulanmaz. İşlem yapıldıktan sonra yarım günlük istirahat ile ertesi gün iş başı yapılabilir.

İlaç tedavisinden verimli sonuç alamayan hasta profilleri için uygun bir tedavi şeklidir. Medical Park Hastaneleri Gastroenteroloji Bölümü hekimleri tarfından başarıyla uygulanmaktadır.