Endoskopik Ultrasonografi (EUS) - Reflü - Medical Park Reflü Kliniği

Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

stretta

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak iç organların görüntülenmesi yöntemidir. Özel bir cihaz kullanılarak gönderilen ses dalgalarının dokudan yansımasıyla görüntü elde edilmesi prensibine dayanır. Görüntüleme özelliği ile röntgene benzemekle birlikte radyasyon içermez. Ultrasonografi kilinik pratikte özellikke sindirim sistemi hastalıklarının teşhisinde sık olarak kullanılan bir yöntemdir.Endoskopik ultrasonografi (EUS), sindirim sistemi endoskopisinde kullanılan ve endoskop olarak adlandırılan cihazların uç kısmına ses dalgalarını yayan ve kaydeden bir mini ultrasonografi cihazı yerleştirilerek yapılır. Bu amaçla geliştirilmiş özel endoskoplar üretilmiştir EUS sindirim sistemindeki duvar katmanlarını ayrıntılı olarak gösterdiğinden sindirim sisteminde veya sindirim sistemine komşu organlarda oluşan tümörlerinin evrelenmesinde (tümörün büyüklüğü ve derinliği, lenf bezi ve komşu organ metastazı vb.) ve sindirim sisteminde epitel altında yerleşim gösteren lezyonların incelenmesinde kullanılır.

Özellikle yemek borusu, mide, pankreas ve safra yollarının değerlendirilmesinde oldukça yardımcı bir yöntemdir ve yerine göre diğer görüntüleme yöntemlerinden daha üstündür. EUS ile sindirim siteminden ve sindirim sistemine komşu organlardan kaynaklanan tümörlerden doku örneği alınabilir, kist vb. oluşumlar boşaltılabilir